Vi är konsultbolaget med kunskap av hållbar utveckling som erbjuder dig kvalificerad kompetens till att förbättra miljöbranschen.

" "

 

Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom följande områden:

Miljökonsult

 

Konsulttjänster inom hållbar utveckling för att förbättra företags miljöarbete.

Föreläsning

 

Föreläsning om hållbar utveckling och konsumtion.

Utbildare

 

Tjänster som utbildare inom bl.a miljö och hållbar utveckling.

Processutvecklare Lean

 

Genom Lean konceptet kan vi erbjuda hjälp till att utveckla/förbättra företags arbetsprocess.

OM MIG

Det är jag som är Selma Atac, konsult och företagare i Atac Konsult. Jag har ambitionen att hjälpa organisationer och företag, att komma till rätta med sina miljöarbeten i enlighet med miljölagar och lokala föreskrifter.

 

Jag har studerat miljövetenskap på magisternivå på Högskolan i Kalmar (Linneuniversitet). Utbildningen varierade mycket; från zoologi, biologi till miljörätt, miljöskydd och miljöbalken. Utbildningen avslutade jag med att forska om kvinnors attityder till miljöproblem/källsortering samt uppföljning på om informationens inverkan på kvinnors attityder. Båda forskningarna utfördes i Turkiet i provinsen Kayseri i samarbete med den lokala kommunen. Förutom detta har jag internationella arbetslivserfarenheter som lärare i hemslöjd samt inom industriell textilproduktion som jag också tar med mig i arbetet på Atac Konsult.

Selma Atac

Miljö - Processkonsult

Mobil: 073 - 504 65 97

E-post: selma@atac.se

Faktura adress: Violvägen 30, 393 59 Kalmar